web analytics

Signalering van zonnepanelen

Signalering van zonnepanelen

Zonnepanelen afbeelding 2

Gemeenten dragen een grote verantwoordelijkheid in de energietransitie. Toch hebben veel gemeenten nog geen helder overzicht van hoe zij ervoor staan wat betreft duurzaamheid. Hoe zit het bijvoorbeeld met het totale oppervlak aan zonnepanelen binnen de gemeente? Deze informatie is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de mate waarin de gemeente duurzame leefomgeving biedt, en daarmee van belang voor de naleving van een energieplan of de inrichting van een infrastructuur voor energie.

NEO heeft voor de gemeente Gooise Meren een signalering gedaan van zonnepanelen. Op basis van de luchtfoto’s zijn alle zonnepanelen in de gemeente opgespoord. De signalering is in combinatie met een inventarisatie van asbestdaken gedaan. Deze inventarisaties zijn complementair; de overheid stimuleert inwoners immers om hun asbestdaken te vervangen door nieuwe daken met zonnepanelen. In de gemeente Gooise Meren zijn meer dan 3000 zonnepanelen gevonden, verspreid over zo’n 1000 daken. Deze zijn met hoge nauwkeurigheid gekarteerd en voorzien van relevante informatie zoals de oppervlakte, en gekoppeld aan de basisregistraties.

Een initiële inventarisatie dient als perfecte uitgangspositie voor monitoring, waarmee goed gepeild kan worden wat de toename is aan het aantal huishoudens dat gebruik maakt van zonne-energie.
In 2020 treedt de Omgevingswet in werking. Decentrale regelgeving is een van de voornaamste effecten hiervan. Daarmee komen veel taken en bevoegdheden bij de gemeenten te liggen. De energietransitie vormt een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling. Aardobservatie kan hierbij een uitermate geschikt hulpmiddel vormen. Denk hierbij naast asbestdaken en zonnepanelen bijvoorbeeld aan een overzicht van de groenobjecten, de verhouding vergroening/verharding, overstromingsmodellen, etc. Het op orde hebben van deze voorzieningen kan van grote meerwaarde zijn bij de beleidsvoering op weg naar een groene gemeente.

Zonnepanelen afbeelding 1

 

nl_NL
nl_NL