web analytics

SBIR landschapselementen

In samenwerking met de partners binnen het Coöperatief Boomregister is NEO een van de vier consortiums die in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Netherlands Space Office (NSO) een haalbaarheidsonderzoek uit mag voeren voor het identificeren, vastleggen en monitoren van kleine landschapselementen. De concurrentie was aanzienlijk met in totaal 27 ingediende voorstellen. Met name het sterke en complementaire consortium (Geodan, Wageningen Environmental Research en NEO), het begrijpen van de problematiek en verder kijken dan de huidige vraag werden erg gewaardeerd. Het streven is verder voort te bouwen op het bestaande Boomregister, en met innovatieve technieken de kleine landschapselementen te gaan monitoren.

 

Dat er een grote behoefte is aan het in kaart brengen van kleine landschapselementen mag duidelijk zijn. Op grote schaal verdwijnen (delen van) de zo typische elementen uit het Nederlandse landschap. Samen met de partners binnen het Boomregister hopen we middels deze SBIR een systeem op te zetten dat breed toepasbaar is, en daarmee bij kan dragen aan de instandhouding van het Nederlandse cultuurlandschap.

nl_NL
nl_NL