web analytics

Satelliettoepassingen voor gemeenten

NEO presenteert haar innovatieve satelliettoepassing tijdens de workshop ‘satelliettoepassing voor gemeenten’. De workshop voor Zuid-Hollandse gemeenten is georganiseerd door de gemeente Noordwijk in samenwerking met NSO en ESA/ESTEC. NEO heeft met heel veel plezier meegewerkt aan de workshop. Het is goed om te zien dat er steeds meer gemeenten gebruik gaan maken van onze innovatieve oplossingen voor de vraagstukken rondom de thema’s: water en bodembeweging, energie en klimaat, ruimtelijke ordening en milieu.

Plaatje2  Plaatje3

Onze toepassing: het NEO-satellietsignaal
Het signaal dat overheden helpt bij de monitoring van alle veranderingen in de echte wereld die geregistreerd worden in de basisregistraties. Aan de basisregistraties worden hoge eisen gesteld. De basisregistraties vormen de bron voor informatie in veel processen zoals het omgevingsloket, het beheer van openbare ruimte en het maken van nieuwe plannen. Deze processen stellen hoge eisen aan de kwaliteit, actualiteit en volledigheid.

Het bijhouden en monitoren van basisregistraties is erg kostbaar. De ‘echte wereld’ verandert continu en door deze continue verandering is de informatie in basisregistraties snel verouderd. Het signaleren en valideren van de verandering is erg arbeidsintensief. Ons satellietsignaal wordt in volledig geautomatiseerd proces gemaakt.

Door gebruik te maken van het NEO-satellietsignaal wordt de beheerder op de hoogte gebracht van een verandering aan de objecten uit de basisregistraties. De service monitort bijvoorbeeld de voortgang van een statuswijziging van een BAG-pand en ondersteunt daarmee direct het proces. Het hele jaar door zijn satellietbeelden als open data beschikbaar. De informatie is actueel en volledig. Daarmee bespaart u direct op de bijhoudingskosten.

Om een hoogwaardige informatieservice mogelijk te maken, maken we gebruik van onze jarenlange ervaring en kennis van aardobservatie op basis van satellietbeelden en voorzien we onze signalen van bruikbare procesinformatie. NEO zet daarbij deep- learning en machine-learning technieken in.

Het NEO-satellietsignaal wordt als service aangeboden
Op basis van alle beschikbare objectdata uit uw registraties, andere open data bronnen en alle informatie die beschikbaar is in een satellietbeeld verstrekken wij waardevolle objectinformatie. De informatie geeft direct inzicht in de volledigheid, juistheid en actualiteit van de objecten in uw basisregistraties. Is het object zichtbaar op het beeldmateriaal, is er iets veranderd aan het object, etc.

Plaatje4

Voorbeeld 1:
U krijgt een aanvraag voor een sloopvergunning van een BAG-object. De status van het BAG-object wijzigt. De BAG-beheerder is afhankelijk van de terugmelding ‘Sloop gereed’. In veel gevallen komt deze melding niet of heel laat. De melding ‘sloopvergunning verleend’ is voor ons het sein dit object te monitoren op beschikbare satellietbeelden. Zodra een verandering waarneembaar is zullen we de informatie direct beschikbaar stellen. Op deze wijze bespaart u veel tijd aan het monitoren van de statuswijzigingen en bent u niet meer afhankelijk van het beschikbaar komen van een luchtfoto (vaak maar eenmaal per jaar en maanden na de daadwerkelijke opnamedatum van de foto).

plaatje1

Voorbeeld 2:
Door gebruik te maken van satellietbeelden is het ook mogelijk diverse beheerobjecten te monitoren. Veranderingen aan bomen, maar ook de groei van vegetatie in natuurlijke oevers of andere groenvoorzieningen zijn voor beheerders en beleidsmakers waardevolle informatie. Inspecties in het terrein worden door een goede informatievoorziening beperkt.

Plaatje5 klein

plaatje6

nl_NL
nl_NL