web analytics

Satellietinformatie heeft toegevoegde waarde in de bietenoogst campagne

De bietenoogst campagne is voor Suiker Unie (onderdeel van Royal Cosun) een belangrijke periode. Elk jaar vanaf de eerste oogsten in september draait een strak georganiseerd logistiek proces om de bieten van de percelen naar de suikerfabrieken te transporteren en te verwerken. Een actueel en betrouwbaar overzicht van de oogstmomenten op de verschillende bietenpercelen is van cruciaal belang voor de planners van Suiker Unie om het logistieke proces van aanvoer en verwerking van bieten te optimaliseren.

Bietenhoop close upb DSC8676 HV Rooien Grimme Pomper vd Sterren 2b

Met de komst van de nauwkeurige en actuele data van de Sentinels 1 en 2 en Landsat8 satellieten wordt het mogelijk om het oogstmoment vanuit de ruimte te herkennen. In 2018 is door Suiker Unie en NEO een succesvolle pilot uitgevoerd om de oogstmomenten te detecteren en te rapporteren. NEO heeft in die pilot op basis van geregistreerde oogstgegevens zoals die door bietenrooiers met GPS zijn vastgelegd, aangevuld met oogstplanningsgegevens die door agrariërs zijn aangeleverd en gecombineerd met satellietinformatie een innovatieve methode ontwikkeld waarmee automatisch oogstmomenten kunnen worden herkend.

perceel3

In de campagne van 2019 volgt NEO 14409 bietenpercelen in Zuidwest -Nederland, België en Duitsland en rapporteert gedetecteerde bietenoogsten dagelijks naar Suiker Unie. De planners en inspecteurs van Suiker Unie hebben met deze vernieuwende aanpak near real-time een accuraat en betrouwbaar geografisch overzicht van de te verwachten aanvoer in hun verwerkingsproces.

nl_NL
nl_NL