web analytics

Satellietdata voor boeren in Kenia

Satellietdata kan worden gebruikt om het boerenbedrijf en boeren te ondersteunen. In het G4AW (Geodata for Agriculture and Water) project genaamd “CROPMON” werkt NEO in een consortium aan het ontwikkelen van adviesdiensten per SMS aan boeren in Kenia op basis van satellietdata.
In september was er een bijeenkomst met projectpartners in Kenia. Naast het versterken van de samenwerking en het bespreken van het project was het doel ook om in gesprek te komen met boeren. Van de boeren die suikerriet, koffie, mais of graan verbouwen, weten we nu hoe zij de Cropmon dienst ervaren. Met deze inzichten kan de CROPMON dienst in het komende jaar verder verbeterd worden.

Waarnemingen van satellieten (o.a. uit het Europese Copernicusprogramma) worden gebruikt om vast te stellen hoe de gewassen zich ontwikkelen. Ook wordt onderzocht in hoeverre bijvoorbeeld droogte en ziekte of plagen als de Fall Army Worm kunnen worden waargenomen. Samen met andere waarnemingen en informatiebronnen zoals weersvoorspellingen en bodemanalyses, vormt deze informatie input voor een advies aan de boer. Het advies wordt per SMS gecommuniceerd. Met dit advies kan de boer gerichter werken, een hogere opbrengst realiseren en uiteindelijk een hogere levensstandaard bereiken.

NEO is partner in het G4AW project CROPMON dat in 2015 gestart is. In het project wordt samengewerkt met AgroCares (lead), Weather Impact en Springg (Nederland / Turkije) en Cereal Growers Association (CGA), Coffee Management Services Ltd (CMS), Equity Group Foundation (EGF), KALRO Sugar Research Institute (SRI) en SoilCares Ltd (Kenya).

nl_NL
nl_NL