web analytics

Registraties beter door een geo-data wasmachine of door vele handwasjes?

Dit is het derde artikel in een serie korte artikelen over mutatiesignalering en de ontwikkelingen rond dit nieuwe element in geo-bijhouding. De serie artikelen worden geschreven door onze directeur Rob Beck.

Voor een betere leesbaarheid is hier de PDF-file beschikbaar gesteld.

nl_NL
nl_NL