web analytics

Precisielandbouw

NEO doet veel onderzoek op het gebied van precisielandbouw. Precisielandbouw helpt agrariërs bij het behandelen en managen van planten op de akkers. Met behulp van steeds nauwkeuriger wordende satellietdata is het mogelijk akkers te volgen met een ruimtelijke resolutie van 50cm. Dit betekent dat er binnen een perceel verschillen kunnen worden gedetecteerd en behandeld. Uiteindelijk leidt dit tot een optimalisatie van productie op een duurzamere manier.

In de nieuwsbrief van augustus 2020 heeft NEO laten zien dit jaar onderzoek te gaan doen naar vergelingsziekte in suikerbietplanten. Dit is een van de precisielandbouw onderzoeksprojecten waaraan NEO werkt.

Vergelingsziekte
Vergelingsziekte is een virus dat suikerbietplanten aantast en steeds vaker in Nederland voorkomt. NEO heeft onderzocht of het mogelijk is vergelingsziekteplekken te detecteren in suikerbiet percelen met behulp van Superview satellietdata. De onderstaande afbeeldingen zijn een voorbeeld van een perceel waarbij vergelingsziekte speelt.

Figuur 1: Links: RGB band combinatie, Rechts: RGBI false color compositie

Van de vergelingsplekken in het perceel is trainingsdata verzameld, zie afbeelding 2. Vervolgens zijn de percelen geclassificeerd met een supervised classificatie algoritme on de vergelingsplekken in kaart te brengen. De resultaten laten zien dat het mogelijk is de vergelingsziekte te detecteren. Echter zijn er nog wel kleine verbeteringen nodig. Het algoritme detecteert de schaduw van bomen en droge plekken aan de rand van het perceel nu ook als vergeling (zie afbeelding 3). NEO verwacht met behulp van deeplearning ook deze verbeteringen te realiseren om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hoeveelheid aangetaste planten.

Figuur 2: Verzamelen van trainingsdata
Figuur 3: Vergelingsoppervlakte supervised beeldclassificatie NDVI waardes

nl_NL
nl_NL