web analytics

Optimalisatie leidingbeheer met BoomBasis

Asset management leidingen geholpen met BoomBasis

Bomen zijn over het algemeen een verrijking van onze leefomgeving. Maar onder sommige omstandigheden hebben bomen ook ongewenste effecten. Bijvoorbeeld voor leidingbeheerders vormen bomen, en dan met name de wortels, een risico voor de veilige ligging van kabels en leidingen. NEO helpt leidingbeheerders deze risico’s in beeld te brengen met actuele boominformatie in de BoomBasis dienst. Waterleidingbedrijf Vitens past de BoomBasis dienst van het Boomregister toe voor het asset management: “We kunnen nu met meer nauwkeurigheid voorspellen welke leidingen waarschijnlijk gaan lekken.” BoomBasis maken we in opdracht van het coöperatief Boomregister. Het geeft een actueel inzicht in locatie, hoogte, stampositie van de bomen in Nederland.

Overzicht bomen in Zwolle

Vitens heeft als waterbedrijf ongeveer 50.000 km aan leidingen in gebruik. Lekkages komen helaas wel eens voor, maar liefst wordt dit natuurlijk voorkomen. Vitens gebruikt een model dat voorspelt op welke leidingen een lekkage plaatsvindt, om op tijd in te kunnen grijpen. Verschillende omgevingsfactoren zijn van invloed op het optreden van lekkages bij leidingen. Een van de omgevingsfactoren is de aanwezigheid van boomwortels, deze tasten de leidingen aan. Mattheus de Koning, data scientist bij Vitens: ”We gebruiken BoomBasis om te bepalen bij welke leidingen bomen staan en dat wordt gebruikt als input voor ons voorspellingsmodel.” Door de leidingen net voor de lekkage te vervangen, wordt de kans op storingen kleiner.

Water winlocatie Vlieland (beeldbank Vitens)

“BoomBasis blijkt voor ons een waardevolle inputsfactor te zijn voor ons onderhoudsmodel. In het algemeen zien we dat het aantal bomen boven een leiding een voorspellende waarde heeft op het optreden van lekkages. Daarnaast zien we dat in het geval van storm de lekkages vooral optreden bij omgewaaide bomen. Voor ons heeft BoomBasis het model verbeterd. We kunnen nu met meer nauwkeurigheid voorspellen welke leidingen waarschijnlijk gaan lekken.” BoomBasis maken we in opdracht van het coöperatief Boomregister. Het Coöperatief Boomregister is een samenwerking van Wageningen Environmental Research, GEODAN BV en NEO BV. BoomBasis geeft een actueel inzicht in locatie, hoogte, stampositie van de bomen in Nederland.  De data waarover het Boomregister beschikt worden ontsloten in een API. In de API wordt informatie per boomobject (Id) geserveerd.

Stormschade (Omroep Gelderland)

Samen met het Boomregister zet NEO de volgende stap in het beter en completer maken van boominformatie in Nederland. Met behulp van de nieuwste technieken en allerlei aardobservatiedata zijn alle in Boombasis aanwezige boomkronen voorzien van een nauwkeurig bepaalde stampositie, waarmee de risico’s voor leidingen nog beter in beeld kunnen worden gebracht. Daarnaast monitort NEO continu de bomen, zodat bijvoorbeeld na stormen of andere gebeurtenissen snel een actueel inzicht wordt verkregen in b.v. omgewaaide bomen en de mogelijke impact op assets.

nl_NL
nl_NL