web analytics

Oogstmonitoring en heterogeniteitsbepaling voor suikerbiet- en cichoreipercelen

In onze nieuwsbrief van september 2019 vertelden wij jullie over het begin van de oogstcampagne van Royal Cosun. Tijdens de oogstcampagne heeft NEO ook dit jaar near real-time de voortgang van de bieten- en cichoreioogst gemonitord. Een actueel overzicht van de oogstmomenten op de percelen is van cruciaal belang voor de planners van Suiker Unie om het logistieke proces van aanvoer en verwerking van bieten te optimaliseren.

Om de oogstvoortgang te monitoren gebruikt NEO radar satellietdata. Radarsatellieten hebben geen last van wolken zoals optische satellieten. Hierdoor is er regelmatig informatie beschikbaar. De radar intensiteit van een perceel met gewassen is hoog. Wanneer een perceel geoogst is neemt de intensiteit af. Op die manier kijkt NEO welke percelen zijn geoogst. In het onderstaande figuur is dit te zien, alle blauw omlijnde percelen zijn lichter van kleur dan het rood omlijnde perceel. Het donker rood omlijnde perceel is geoogst, de intensiteit is lager.

 

Naast het monitoren van de oogst is er ook onderzoek gedaan naar heterogeniteit binnen percelen. Met optische en radar data is er gekeken of heterogeniteit binnen een perceel kon worden waargenomen. Heterogeniteit binnen een perceel kan wijzen op verschillen in de plantgroei of deelactiviteit op een perceel. Op basis van de heterogeniteit binnen een perceel kan de geoogste oppervlakte van een perceel nog nauwkeuriger worden bepaald. In het onderstaande perceel is dit gevisualiseerd. De linker afbeelding is een optisch beeld met NDVI waarden, de rechter afbeelding is het bijbehorende radarbeeld. Het onderste gedeelte van dit perceel is geoogst, rood in de linker afbeelding, donker in de rechter afbeelding.

Na het succes in 2018 en 2019 zal NEO in samenwerking met Royal Cosun de oogstmonitor en heterogeniteitsanalyse nog meer verbeteren voor de campagne van 2020.

nl_NL
nl_NL