web analytics

Onze nieuwe collega’s bij NEO: Paul Veldhuijzen en John Ray Bergado

Paul Veldhuijzen

Mijn naam is Paul Veldhuijzen en ik werk sinds half april bij NEO als consultant earth observation and geo-information. Eerder dit jaar heb ik mijn MSc Earth Surface & Water aan de Universiteit Utrecht afgerond. Tijdens mijn studie heb ik onder andere onderzoek gedaan naar het gebruik van temporele en ruimtelijke variabiliteit voor het voorspellen van veranderingen in grootschalige systemen, zoals verwoestijning in semi-aride gebieden. Voor dit onderzoek heb ik grote hoeveelheden remote sensingdata geanalyseerd.
Ik ben blij dat ik de vaardigheden die ik in mijn studie heb verworven in de praktijk kan toepassen bij NEO. Tijdens mijn eerste weken heb ik een heel fijne sfeer ervaren en ik voel me goed ontvangen, zelfs al zijn we momenteel genoodzaakt thuis te werken. Het eerste project waar ik bij betrokken ben is de monitoring van landbouwactiviteit, en ik kijk ernaar uit om in dit en andere projecten veel nieuws te leren!

John Ray Bergado

Mijn naam is John Ray Bergado. Afgelopen april ben ik bij NEO begonnen in de functie van data engineer geospatial en momenteel in de afrondende fase van mijn PhD aan de Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) van de Universiteit Twente. Mijn onderzoek focust zich op het ontwikkelen van technieken gebaseerd op deep learning voor verschillende aardobservatietoepassingen. Een voorbeeld is het in kaart brengen van stedelijke land cover en landgebruik op basis van beelden met zeer hoge resolutie. Een ander voorbeeld is het voorspellen van de kans op bosbranden met behulp van big geodata. Ik heb mijn MSc behaald aan dezelfde faculteit, op hetzelfde onderzoeksgebied. Mij trekt het werken bij NEO niet alleen omdat de projecten erg goed passen bij de richting waarin ik heb gewerkt tijdens mijn PhD, maar ook wegens de erg fijne werksfeer die ik merkte tijdens mijn sollicitatiegesprekken.

nl_NL
nl_NL