web analytics

Ontwikkeling van monitoring van agrarische percelen in Denemarken

De Europese Unie streeft naar hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in 2020. Het huidige geïntegreerde beheers- en controlesysteem (IACS), dat de areaalgebonden directe inkomenssteun en agrarisch natuurbeheer voor de boeren controleert, maakt gebruik van satellietbeelden met een hoge en zeer hoge resolutie. Met de lancering van de Sentinels 1 en 2 maakt de overvloed aan open en gratis satellietgegevens het nu mogelijk om gewassen continu te monitoren.

De EU moedigt de lidstaten aan het IACS-systeem te wijzigen om de Sentinels te gebruiken voor het  100% controleren van landbouwpercelen. Voor het Deense Landbouw Agentschap  (DAA) werken de bedrijven DHI Gras en NEO samen aan de ontwikkeling van monitoringtechnieken voor 600.000 percelen, de zogenaamde markerontwikkeling. Hiervoor analyseren we historische gegevens om te achterhalen welke scenario’s kunnen worden gemonitord, bijvoorbeeld voor welke gewascategorieën, welke perceelgroottes en welke landbouwactiviteiten. Producten worden geleverd zoals classificatie van gewassen en natuurachtige gebieden, maaien van grasland, vanggewasontwikkeling, detectie van niet-subsidiabele elementen, detectie van ploegen en oogsten en snoeien van bomen. Zowel DHI als NEO zijn zeer tevreden dat we voor de DAA de monitoringsprakrijken mogen vormgeven. Dit project duurt maximaal vier jaar.

nl_NL
nl_NL