web analytics

Ontmoet onze nieuwe collega’s Rein Schoute, Yapkan Choi en Vivek Mistry

REIN SCHOUTE

In 2019 ben ik, Rein Schoute, afgestudeerd op het Van Hall Larenstein College te Leeuwarden waar ik de opleiding Management van de Leefomgeving volgde. Dit is een vrij nieuwe opleiding waar studenten leren om integrale oplossingen te brengen voor ruimtelijke vraagstukken. Hiervoor kwam ik geregeld terecht bij gemeenten, provincies, waterschappen, burgerbelangen, en natuurorganisaties. GIS bleek al snel een mooi gereedschap om problemen en oplossingen te visualiseren.

Vlak voordat ik mijn diploma ophaalde ging ik al aan de slag bij Wetterskip Fryslân als medewerker GIS. Met luchtfoto’s en bestekkaarten controleerde ik samen met mijn collega’s of onze data up-to- date was en muteerde wij onze waterwegen, dijken, en kunstwerken waar nodig.

Via vrienden werd ik gewezen op NEO, een bedrijf dat ontzettend goed aansluit bij mijn interesses. Binnen NEO ga ik aan de slag met de BAG en BGT. Naast mijn baan ben ik vaak te vinden op het water in een roeisloep. In Friesland zat ik bij de sloeproeivereniging Tréwes. Ik hoop dat ik binnenkort in de buurt van Amersfoort ook kan mee roeien met een enthousiast team!

YAPKAN CHOI

Ik ben Yapkan Choi, sinds september 2020 afgestudeerd aan de TU Delft met een Master in Computer Science. Tijdens mijn opleiding heb ik mij gespecialiseerd in machine learning, computer vision en data science. Ik kijk er naar uit om bij NEO mijn achtergrond te combineren met toepassingen voor aardobservatie en bij te dragen aan de ontwikkeling van objectherkenning en segmentatie methoden.

In mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig met sporten, lezen en het uitproberen van nieuwe gerechten.

VIVEK MISTRY

I – Vivek Mistry had completed my Bachelor of Chemical Engineering from Mumbai University, India in 2007. In the last year of engineering got a job with Tech Mahindra(IT Consultancy) and there I worked as Technical Consultant for 3.5 years and my job was to support CRM Application for Telecom Giant in the UK.

In December 2010, had joined Capgemini India as CRM Consultant. For the initial two years, I worked as Siebel Administrator for a couple of EU Clients. Later in June 2012, had started working for another Client where I worked for about 9 years. In this project, had undertaken different Roles and Responsibilities like Release Manager, Configuration Manager, Cutover Manager, Automation Consultant, CI/CD & DevOps Lead, Pre-Sales & Contract Writing. In my latest role, I was responsible for Designing, Implementing, and Leading CI/CD, DevOps & Configuration Management Solution, and Services their Enterprise IT using Multiple Tools & Technologies for both Private and Public Cloud.

In my career of 14 years, I had experience working in different geographies(India, UK, Germany, and the Netherlands), clients, different sectors, vendors, and cultures. I am always keen on learning new technologies and their functions – in recent years build knowledge in the area of AWS IoT, Bluetooth Low Energy(BLE), Geo-Spatial, and OpenCV.

In my spare time, I prefer to for the long run, play/watch cricket and visit new places.

nl_NL
nl_NL