web analytics

Nieuw certificaat ISO 9001!

Sinds 2012 is NEO gecertificeerd voor haar kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001:2008 norm. Gedurende het afgelopen half jaar heeft NEO hard gewerkt aan het kwaliteitsmanagement-systeem, zodat deze voldoet aan de nieuwe ISO 9001:2015 norm. In de vernieuwde norm is er naast oog voor de interne processen meer aandacht voor risicomanagement en omgevingsfactoren die van invloed zijn op NEO.

Naast beleid voor kwaliteit wordt beleid voor informatiebeveiliging ook steeds belangrijker. Hierin voorziet de norm genaamd ISO 27001:2013. Deze norm schrijft voor hoe een organisatie maatregelen moet nemen voor de fysieke en logische beveiliging van informatie. Op dit moment heeft NEO al beleid en maatregelen opgesteld voor het beveiligen van informatie conform het zusje van ISO 27001: ISO 27002. NEO is voornemens om in het komende half jaar gecertificeerd te worden voor ISO 27001:2013.

certifaat NEO ISO9001 20180112

nl_NL
nl_NL