web analytics

NEVASCO ondersteunt in Angola boer en universiteit in aardappelteelt

Onder de vlag van NEVASCO voert NEO met haar partners eLeaf en Resilience een project uit om de aardappelteelt te ondersteunen met informatie uit satellietdata. De potentie van dit gewas is groot in Angola. Per jaar zijn er 3 groeiseizoenen van aardappelteelt mogelijk. Begin april zijn er veel veldgegevens verzameld, als perceelsgrenzen, bodemgegevens, weersgegevens, teeltmaatregelen en kennis van het irrigatiesysteem.

De betrokken boer teelt verschillende gewassen op zo’n 500 ha land. Hij heeft redelijk grote aardappelpercelen van 3-6 hectare. NEVASCO volgt de ontwikkeling van het gewas voor de twee droge teeltseizoenen tot en met eind dit jaar. En geeft informatie over de variatie in het veld en geeft advies over irrigatie, plantdatum en oogstmoment. De landbouwuniversiteit van Huambo is zeer geïnteresseerd om met deze nieuwe technieken aan de slag te gaan. Ter afsluiting wordt een seminar georganiseerd op de universiteit van Huambo voor de Angolese agribusiness organisaties.

nl_NL
nl_NL