web analytics

NEO zoekt deelnemers pilot mutatiedetectie

NEO ontwikkelt automatische mutatiedetectie voor de BAG en de BGT op basis van satellietbeelden en andere data-bronnen. Automatische detectie zorgt ervoor dat mutaties aan gebouwen, wegen, water en groen, bekend zijn vóórdat er met de jaarlijkse luchtfoto wordt gecontroleerd.

Met ondermeer de volgende voordelen:

• Actuelere basisregistraties

• Bekende werkvoorraad

• 6x per jaar een update over uw geo-registraties

• Een beter communicatiemiddel voor alle gebruikers van de kaart

• Minder verkeerde signalen door slimme algoritmes

Pilot gemeenten

Ons doel is dat we ons Call-to-Action-mutatiesignaal zo aanleveren dat u het direct op meerdere plaatsen binnen uw gemeente kunt gebruiken. Om deze techniek te optimaliseren en optimaal aan te laten sluiten op uw werkprocessen willen we graag een beperkt aantal gemeentelijke pilots starten.

Wilt u met ons meedenken, ziet u kansen in deze pilot? Dan kunt u contact opnemen met Jurriën Beck (jurrien.beck@neo.nl) over samenwerking en mogelijkheden.

nl_NL
nl_NL