web analytics

NEO werkt aan integrale BAG-/BGT-signalering

Al jaren is NEO betrokken bij het bijhouden van de BAG, BGT en WOZ in veel Nederlandse gemeenten. Met behulp van luchtfoto’s worden veranderingen gesignaleerd en als de klant het wenst ook gekarteerd. De kwaliteit in het werkproces wordt geborgd door het ISO gecertificeerde werkproces SignalEyes dat aan de ene kant onze kwaliteit en dataveiligheid waarborgt, maar ook flexibel genoeg is om aan specifieke wensen van de klant te kunnen voldoen.

De BAG- en BGT-kaarten  grijpen naadloos in elkaar. De topologische eisen zijn zeer uitgebreid. Een verandering in een kaartobject heeft altijd invloed op de buurobjecten. Ieder object heeft een bronhouder, maar de bronhouders zijn niet altijd van elkaars voortgang op de hoogte.

Als er een verandering tussen twee jaren wordt gevonden levert dit een mutatiesignaal op. Als NEO een mutatiesignalering uitvoert voor een gemeente zijn veel van de gevonden mutaties ook relevant voor waterschappen, EZ of Rijkswaterstaat. Als een mutatiesignaal maar bij één bronhouder terecht komt is dat zonde, want dat betekent dubbel werk. We zien gelukkig steeds meer dat overheden op verschillende niveaus met elkaar samenwerken om daarin een efficiëntieslag te maken. Dit past binnen de filosofie van NEO, waarbij het meervoudig gebruik van een mutatiesignaal een belangrijke rol vervult. Daarom werkt NEO nu aan een dienst die al de gemaakte signalen gaat bewaren, zodat ze terug gevonden kunnen worden en niet alleen beperkt zijn tot de eerste opdrachtgever die het signaal heeft aangevraagd. Op deze manier worden toekomstige mutatiesignaleringen sneller en meer kosteneffectief. Hoe het eindproduct eruit zal zien moet nog worden besloten, maar wij houden jullie op de hoogte via onze nieuwsbrieven en LinkedIn.

nl_NL
nl_NL