web analytics

NEO verwerkt komende 3 jaar onbewerkte satellietdata tot bruikbare beelden!

De komende 3 jaar verwerkt NEO de onbewerkte satellietdata tot bruikbare beelden die beschikbaar komen in het Nationaal Satelliet Data Portaal van het Netherlands Space Office (NSO).

Sinds 2012 koopt NSO namens de Nederlandse rijksoverheid satellietdata in en stelt deze als open data ter beschikking aan Nederlandse gebruikers.
Het Satelliet Data Portaal bevat gegevens van verschillende verwerkingsniveaus en resoluties en uit verschillende bronnen. Sentinel-beelden afkomstig van het European Copernicus-programma worden aangevuld met gegevens met een zeer hoge resolutie die zijn verkregen door de SuperView-constellatie.

NEO zal GIS-ready datasets produceren die het hele jaar door een volledige dekking van het Nederlandse grondgebied in 6 temporele vensters bieden. Met behulp van onze SignalEyes® infrastructuur zijn wij instaat om het beeldverwerkingsproces zeer snel en met  zeer hoge kwaliteit uit te voeren. De datasets zijn een katalysator voor de ontwikkeling van operationele toepassingen op het gebied van bijvoorbeeld landbouwmonitoring, overstromingsrisicoanalyse, zonnepaneel- en boomdetectie. Met deze toepassingen generen we waarde voor (regionale) overheden en industrie.

nl_NL
nl_NL