web analytics

NEO start opnieuw met kroosmonitoren voor HDSR

Waterwegen kunnen efficiënt gemonitord worden met satellietbeelden. Open data beelden met een zeer hoge resolutie bieden de mogelijkheid om smalle waterwegen meerdere keren per jaar near real-time te beoordelen op schoonheid van het wateroppervlak. Een voorbeeld van een dergelijke toepassing is om kroossloten te onderscheiden van niet-kroossloten.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) stelde in 2018 deze vraag aan NEO. Voor het waterschap is het belangrijk om kroos te monitoren: eendenkroos groeit op de oppervlakte van water in smalle sloten en kanalen en belemmert zonlicht voor andere waterplanten en -dieren. Een teveel aan eendenkroos belemmert op deze manier een gezond watermilieu.

Source: https://www.123rf.com/photo_66827111_the-dutch-city-delft-with-the-channel-in-the-green-duckweed-netherlands-.html

In samenwerking met HDSR heeft NEO in 2018 een automatische kroosdetectiemethode ontwikkeld en toegepast op een pilotgebied in Utrecht met beelden uit de kroosgroeiperiode van 2017 (begin lente tot eind zomer).
Deze automatische detectie wordt nu ingezet om in 2019 near real-time kroos te monitoren voor HDSR. Dit project is inclusief een validatietraject, waarbij HDSR binnen 24 uur de resultaten valideert met veldgegevens. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van zeer hoge open data resolutiebeelden om kroos te detecteren in sloten van zelfs 1 meter breed.

Samenwerking met andere waterschappen leidt tot meer ervaring en feedback. Hierdoor kan kroosdetectie nog effectiever, nauwkeuriger en goedkoper. Naast kroos is er nog veel meer informatie uit het satellietbeeld te halen, zoals de verruiging van de slootkant, aanwezigheid van algen of exoten, detectie van mutaties in de keurzone en nog veel meer. Deze informatie kan ingezet worden in een landelijke service.

nl_NL
nl_NL