web analytics

NEO op het Nationaal Buisleidingen Platform: de ondergrond van boven bekeken

NEO kijkt terug op een succesvolle deelname aan het Nationaal Buisleidingen Platform, gehouden op 19 en 20 maart in Dordrecht. Het is hét platform op het gebied van leidingen in Nederland. In de leidingwereld zijn de courante onderwerpen naast natuurlijk het beheer en onderhoud van leidingen en het in kaart brengen van de risico’s voor de omgeving, ook de energietransitie. NEO levert informatiediensten voor leidingbeheerders en andere spelers die betrokken zijn in de energietransitie. Het congres was een goede gelegenheid om met zowel bestaande als potentiële klanten in gesprek te zijn over de behoeftes van leidingbeheerders en de mogelijkheden die onze informatiediensten bieden.

NEO is reeds lange tijd actief op het gebied van leidingmonitoring en levert informatiediensten die relevant zijn voor de leidingbeheerders, zoals een mutatiesignaleringsdienst die veranderingen in de omgeving van leidingtracés signaleert (graafactiviteiten, bebouwing, veranderingen in de dekking van de leidingen) of informatie levert die van strategisch belang is in het kader van de energietransitie (b.v. alle zonnepanelen van Nederland als dienst). In een presentatie zijn deze toegelicht, dit leidde tot een waardevolle dialoog met leidingbeheerders. Deze dialoog zetten wij voort in de komende maanden, waarin diverse nieuwe diensten verder worden ontwikkeld.

nl_NL
nl_NL