web analytics

NEO ondersteunt Stedin in beheer en energietransitie

Stedin neemt in 2021 meerdere diensten van NEO af. Het gaat om ‘Zonnepanelen op de kaart, de BoomBasis dienst en de Verhardingsmonitor’. Met deze informatiediensten beschikt Stedin over actuele informatie over haar volledige areaal, die helpt in het plannen van werk en het inschatten van kosten en risico’s. Ook helpen de inzichten om keuzes te maken in het kader van de energietransitie.

(van Stedin site)

Zonnepanelen op de kaart is een dienst die alle zonnepanelen in Nederland in beeld heeft. Met informatie over locaties van de panelen (het adres) en oriëntaties en geschat vermogen ontstaat een goed inzicht in ontwikkelingen in lokale energieopwekking.
In de BoomBasis dienst staan alle bomen van Nederland. Voor een netbeheerder als Stedin, maar ook voor andere infra beheerders of grondroerders zoals aannemers, vormen bomen met hun wortelstelsels een belangrijke factor om rekening mee te houden voor de veilige ligging van kabels en (gas)leidingen.
Met de Verhardingsmonitor geven we inzicht in de soort verharding in heel Nederland, zowel de openbare ruimte als in tuinen en erven. Voor Stedin (en andere grondroerders) interessant om dit te weten voor planning en kostenraming van werk waarbij het verhard oppervlak moet worden opengebroken en hersteld.

nl_NL
nl_NL