web analytics

NEO ondersteunt provincies bij handhaving op Wet Natuurbescherming

Al sinds 2015 ondersteunt NEO meerdere provincies bij de handhaving op de Wet Natuurbescherming, de toenmalige Boswet. In de afgelopen jaren is de dienstverlening steeds verder verbeterd en uitgebreid, mede dankzij de fijne samenwerking met onze klanten. We zijn zeer verheugd met het feit dat we ook dit jaar weer twee nieuwe provincies mogen toevoegen: de provincies Fryslân en Groningen. Naast de daadwerkelijke analyses voor de Wet Natuurbescherming gaan we onder andere historische analyses en een classificatie van het soort bos uitvoeren. We kijken uit naar een fijne samenwerking!
Ook voor bestaande klanten wordt de dienst dit jaar voortgezet en verder uitgebreid. Voor de provincie Overijssel gaan we in 2021 het bosareaal continu monitoren op basis van satellietbeelden en hoogtedata. Naast dat de provincie hierdoor sneller de beschikking heeft over potentieel relevante vellingen wordt tevens de workload voor het handhavingsteam beter over het jaar verdeeld.
Bent u benieuwd op welke manier NEO uw organisatie kan ondersteunen in analyses of handhavingstaken rond bomen en houtopstanden? Neem dan contact op met Wigger Tims (wigger.tims@neo.nl).

RESERVEER JE KAARTEN ONLINE VOOR DE RELATIEDAG!
NEO
21 maart 2024 Vanaf 12.30 uur
21 maart 2024 Vanaf 12.30 uur
Prodentfabriek Amersfoort
RELATIEDAG
nl_NL
nl_NL