web analytics

NEO lanceert nieuwe dienst: Boomstampositie BGT

“Hoe krijg ik de bomen nauwkeurig in mijn kaart, hoe vermijd ik graafschade en op wiens grond staat de boom??”

De oplossing: Een nauwkeurige stampositie van de bomen waarmee ik te maken heb.

Na lang experimenteren en testen heeft NEO eindelijk onder de knie hoe een correcte stampositie te bepalen uit aardobservatiedata en wel met BGT-nauwkeurigheid! Dit betekent dat we ook het vervolgprobleem meteen konden aanpakken: Hoe houden we deze data actueel? In vrijwel ieder bomenbestand en ook in de BGT komen immers veel bomen voor die er in werkelijkheid niet meer zijn. En de ambitie om meer bomen te planten is groot.

U vindt deze oplossing in de nieuwe informatiedienst van NEO: BoomstampositieBGT. In deze datadienst op API hebben we de stampositie van alle Nederlandse bomen met hoge nauwkeurigheid bepaald en we zullen die blijvend onderhouden. Desgewenst plaatst NEO ze met de bronhouder in de BGT en registreert de mutaties.

De stampositie van een boom bepaalt of er risico op graafschade bestaat, wie de eigenaar van de boom is en natuurlijk de juiste positie op de kaart. Bomen worden maar heel zelden verplaatst, maar er komen natuurlijk wel nieuwe bomen bij en er verdwijnen er ook. Doordat NEO gebruikt maakt van aardobservatiedata en AI kunnen we deze mutaties accuraat volgen en de positie van de stam met BGT-nauwkeurigheid bepalen.

Met het Boombasis bestand vormt BoomstampositieBGT de meest volledige en actuele bron voor geo-informatie over uw bomen. Ieder van de 125 miljoen bomen in Boombasis heeft nu een nauwkeurige stampositie.
De stamposities worden via onze API geserveerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wigger Tims (wigger.tims@neo.nl).

nl_NL
nl_NL