web analytics

NEO is aanwezig op de Infratech 15-18 januari 2019

De InfraTech is hét kennisplatform waar de opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort. NEO gaat tijdens InfraTech graag met u in gesprek over (onze oplossingen voor) uw informatiebehoeften, op het gebied van asset management, infrastructuur en monitoring. Zo presenteren wij onze nieuwe diensten op het gebied van mutatiesignalering (Nederland wordt het eerste land op de wereld waar automatische mutatiemeldingsdiensten gebruikt gaan worden op deze schaal).

De snel veranderende inrichting en infrastructuur in Nederland en onze veranderende klimaat- en weersomstandigheden vereisen dat we goede keuzes maken. Hoe ontwikkelen en onderhouden we onze leefomgeving en onze infrastructuur duurzaam en betaalbaar? Geo-informatie speelt hierbij een belangrijke rol. Het gebruik van geo-informatie en technologie is gemeengoed geworden in onze huidige maatschappij en bepalend voor het succes van onze keuzes. Met actuele informatie kan beter en goedkoper worden gehandhaafd en sneller en efficiënter worden geanticipeerd op nieuwe situaties. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren van sanering van asbestdaken, zonnepanelen, bomen en vegetatie, gebouwen, leidingen, landbouwpercelen, etc.

Nieuwe dienst mutatiesignalering

Het aanbod van satellietdata groeit exponentieel en stelt ons in staat om met steeds hogere nauwkeurigheid, en met hoge frequentie, veranderingen in beeld te brengen. Dus na 15 jaar mutaties signaleren op luchtfoto’s is het zover: Nederland wordt het eerste land op de wereld waar automatische mutatiemeldingsdiensten gebruikt gaan worden op deze schaal!
Deze diensten richten zich in eerste instantie op het monitoren van sanering van asbestdaken, bomen, gebouwen, leidingen en landbouwpercelen.

Informatiedienst zonnepanelen

NEO introduceert een informatiedienst voor zonnepanelen. Met deze dienst krijgt u inzicht in waar zonnepanelen zich bevinden: op daken, in tuinen, op weilanden, enz. De informatie is gekoppeld aan/is koppelbaar met bestaande registraties als BAG/BGT, kadastraal perceel, enz. Ieder zonnepaneel-object is voorzien van belangrijke informatie zoals oppervlakte, oriëntatie en hellingshoek, geschat vermogen, enz.

Waarom spreken wij over diensten en niet zomaar een inventarisatie? Omdat de dienst zo is ingericht dat het de initiële herkenning van zonnepanelen en monitoring volgens een automatisch proces verlopen.

Tijdens Infratech 2019 bundelt het geo-bedrijfsleven haar krachten op het GeoBusiness NL Plein. Dit themaplein is onderdeel van het segment Openbare Ruimte & Mobiliteit. U vindt ons in hal 5 stand 5.303.

Presentaties NEO:
Dinsdag 15-01
15.00-15.30: zonnepanelen #geofutureproof in een webservice – Steven Braakman

Woensdag 16-01
14.30-15.00: landelijke geofutureproof change detection services in 2019 – Jurriën Beck

Donderdag 17-01
14.00-14.30: monitoring sanering asbestdaken geoproof tot 2025 – Loek van Oijen

Vrijdag 18-01
12.30-13.00: het boomregister #geofutureproof – Wigger Tims

nl_NL
nl_NL