web analytics

NEO introduceert de Verhardingsmonitor

De gebouwde omgeving versteent. Hierdoor wordt het ‘s zomers warmer, geeft regenwater steeds meer overlast en daalt het grondwaterpeil. Met nieuw beleid probeert de overheid de verstening tegen te gaan.

NEO heeft in de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe service waarmee de mate van de verstening actief gemonitord kan worden. Daarmee kunt u tot in detail analyseren of beleidsmaatregelen effect hebben. Bijvoorbeeld op bedrijfsterreinen en in de tuinen van mensen.

Onze innovatieve werkwijze
Door informatie van vele bronnen te combineren in één gegevensbestand en dat te ontsluiten in een API met het WFS-T protocol heeft u toegang tot de beste en meest actuele informatie. We gebruiken gegevens van het Boomregister, van luchtfoto’s en satellietbeelden en last-but-not-least van de BGT (de grootschalige topografische basiskaart).

Ons rekenmodel is heel precies en kijkt ook of er onder bomen verharding aanwezig is of niet, hoe ‘gesloten’ verharding is, enz. Met satellietbeelden en luchtfoto’s zijn we van plan de veranderingen tenminste vier keer per jaar te monitoren, maar ons streven is vaker.

Voor wie?
De service is bedoeld voor degenen die wateroverlast willen voorkomen. Voor de specialisten die de herriolering uitvoeren. Voor degenen die het leefklimaat analyseren, maar het is ook een ondersteuning voor de groenbeheerder en meer.

Wanneer?
In de komende maand gaat onze service online. Zodra dit het geval is zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Als u voor die tijd al ideeën of behoeften heeft inzake het gebruik of de functionaliteit ervan, nodigen we u van harte deze met ons te delen. Dit kan door ons te bellen via 033-2100700 of te mailen naar info@neo.nl

nl_NL
nl_NL