web analytics

NEO detecteert windturbines

Duurzame energie is de afgelopen jaren bezig met een opmars. Afgelopen 26 maart werd het record voor de productie groene stroom verbroken. Toen werd korte tijd 77 procent van alle stroom duurzaam opgewekt. Recentelijk zijn er zoveel windmolens geplaatst dat er in vergelijking met vorig jaar twee keer zoveel energie mee kan worden opgewekt. Interessant is natuurlijk waar deze windmolens geplaatst worden en dit automatisch in kaart te brengen. Dat is waarom NEO sinds kort een SignalGenerator heeft ontwikkeld voor windturbines, zowel windturbines in aanbouw als operationele windturbines. De SignalGenerator maakt gebruik van een Deep Learning model dat objecten kan herkennen aan de hand van onder andere vorm, textuur en kleur.

Figuur 1. Windmolens in aanbouw zijn al vroeg detecteerbaar met behulp van de SignalGenerator

Er zijn verschillende toepassingen te bedenken voor deze SignalGenerator. Zo is het natuurlijk interessant voor de overheid met het oog op klimaatdoelen om te kunnen monitoren hoeveel windmolens operationeel of in aanbouw zijn. In 2030 zal de stroomproductie namelijk voor gemiddeld 70 procent uit duurzame bronnen moeten komen.

Figuur 2. Ook operationele windmolens worden herkend door de SignalGenerator

Ook andere sectoren kunnen baat hebben bij de nieuwe SignalGenerator van NEO voor windturbines. Zo heeft de vereniging Sovon Vogelonderzoek (Sovon) in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onlangs onderzocht waar vogelsoorten voorkomen die kwetsbaar zijn voor windparken, wat resulteerde in een gevoeligheidskaart voor vogels in Nederland Achtergronddocument windenergie gevoeligheidskaart vogels | Sovon.nl. Door deze kaart te combineren met de locaties van al bestaande, door NEO gedetecteerde windturbines kunnen er bijvoorbeeld risicoanalyses gemaakt worden voor de verschillende vogelpopulaties.

Kortom, het herkennen van windturbines is een waardevolle toevoeging aan de producten van NEO. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emile Nieuwstraten (emile.nieuwstraten@neo.nl) of via 033-2100700)


nl_NL
nl_NL