web analytics

NEO contribueert in monitoringssysteem voor CAP-eisen in Denemarken

Jaarlijks geeft de EU ongeveer €60 miljard uit aan landbouwsubsidies. Dit is onderdeel van het Common Agricultural Policy (CAP). Dit nieuwe landbouwbeleid stelt nieuwe eisen aan boeren, en verandert de wijze waarop deze eisen gecontroleerd worden door betalende organisaties: voorheen werden monsters ter plaatse gecontroleerd, nu wordt het volledige perceel gemonitord met behulp van satellietbeelden van de Copernicusmissie van ESA.

NEO en onze partner DHI-GRAS (https://www.dhi-gras.com) ondersteunen het Deense Landbouwagentschap (https://eng.lbst.dk) om de eerste lidstaat te worden die deze monitoring ingevoerd heeft. Na een jaar ontwikkelen van tools om landbouwparameters af te leiden en om veranderingen aan gewassen te kunnen waarnemen met behulp van optische en radarsatellietbeelden, zijn we nu klaar om de 600.000 Deense landbouwpercelen te monitoren en om het Deense Landbouwagentschap real-time inzicht te geven in activiteiten op landbouwpercelen: ploegen, oogsten, maaien, et cetera – maar ook inzicht in gezondheid van gewassen.

Met het oog op het controleren van deze CAP-vereisten en het invoeren van een real-time monitoringssysteem zijn NEO en DHI-GRAS vooraanstaand. Deze nieuwe techniek is efficiënter (ieder perceel wordt gecontroleerd), goedkoper, preciezer en transparanter dan de oude techniek, doordat real-time metingen zowel door het Deense Landbouwagentschap als de boer direct geraadpleegd kunnen worden.

nl_NL
nl_NL