web analytics

Mutatiesignalering op alle 500.000 landbouwpercelen in Nederland

Vanaf 2019 signaleert NEO voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) veranderingen op alle landbouwpercelen in Nederland, ruim 500.000 percelen. Het monitoren, op basis van satellietbeelden in combinatie met kunstmatige intelligentie, heeft als doel om veranderingen in de begrenzingen van de percelen op te sporen. De dienst bespaart RVO tijd en geld omdat op basis van de mutatiesignalering gerichter naar percelen kan worden gekeken om de nieuwe perceelsgrenzen vast te leggen. De dienst die NEO levert is uniek: het is voor het eerst dat er op deze schaal op automatische wijze mutatiesignalering op basis van aardobservatie wordt uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van de open data van het nationaal satellietdataportaal.

Veranderingen in een perceel afgeleid uit meerdere satellietbeelden. In geel de begrenzing van het perceel in de registratie van RVO, in het rechter beeld is duidelijk dat er veranderingen zijn opgetreden, ten opzichte van het eerdere beeld links, die de begrenzing van het perceel beïnvloeden. In blauw de grenzen van het signaal die door de automatische herkenning zijn gegenereerd.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beheert de geometrie van alle landbouwpercelen in Nederland om het Europees landbouwbeleid uit te kunnen voeren. De grenzen van percelen veranderen continu, zoals bijvoorbeeld door aanleg van een stal, een weg, een sloot, etc. RVO controleert tot dit moment handmatig de percelen op veranderingen. Met de dienst die NEO levert kan RVO echter efficiënter werken. De dienst levert namelijk, op basis van satellietbeelden in combinatie met kunstmatige intelligentie (deep learning), signalen op indien een perceel veranderd is. Dit helpt RVO omdat in het geval een perceel niet veranderd is, er ook geen manuele controle hoeft te worden uitgevoerd.
De dienst die NEO levert is uniek.Voor deze innovatie op het gebied van automatische mutatiesignalering op basis van kunstmatige intelligentie loopt een patentaanvraag.

nl_NL
nl_NL