web analytics

Monitoring voor leidingbeheer

In 2018 is NEO gestart met een nieuwe opdracht voor het monitoren van leidingtracés van gas-transportleidingen. In opdracht van Gasunie worden leidingtracés gemonitord en relevante veranderingen in de omgeving in beeld gebracht. Hiermee wordt het proces ondersteund om een veilige en ongestoorde ligging van de leidingen in deze leidingtracés te waarborgen. Het bijhouden van veranderingen in de omgeving op luchtfoto’s en satellietbeelden bespaart kosten van veldinspecties, beperkt bijbehorende risico’s en levert aanvullende inzichten op die vanaf de grond niet zijn te krijgen.

Gasunie voert in het kader van haar asset management proces een aantal periodieke controles uit om de veilige en ongestoorde ligging van leidingen te kunnen waarborgen. Eén van deze controles bestaat uit het waarnemen van ongewenste objecten op en/of nabij de leiding. Voorheen vond deze controle plaats door een reguliere loopinspectie uit te voeren. NEO is als één van de uitvoerende partijen gecontracteerd om deze controle uit te voeren door middel van analyses op luchtfoto’s. Dit bespaart kosten van veldinspecties en levert aanvullende inzichten op die niet vanaf de grond zichtbaar zijn.

NEO brengt veel expertise op het gebied van mutatiesignalering ter tafel. Kwaliteit van de dienst en de geleverde informatie (actualiteit en volledigheid) is een belangrijk criterium. Het werkproces van NEO voor mutatiesignalering, genaamd SignalEyes, is dan ook ISO9001:2015 gecertificeerd.
De opdracht voor Gasunie, het monitoren van de integriteit van assets en omgeving, past in de portfolio van NEO van oplossingen voor de energiesector. Met deze oplossingen draagt NEO bij aan de leveringszekerheid, de veiligheid en een efficiënt beheer van de energie infrastructuur.

Voorbeeld mutatie: verlengde start-/landingsbaan vliegveld Eelde (leidingtracé in rood)

2010 gasunie trace2017 gasunie trace

nl_NL
nl_NL