web analytics

Monitoring voor leidingbeheer

NEO heeft recent de opdracht verworven om de komende 3 jaar voor de Gasunie mutatiesignalering uit te voeren. In 2018 is NEO gestart met het monitoren van leidingtracés van gas-transportleidingen. In dat jaar is er nog in competitie geopereerd. Begin 2019 is na een evaluatie het meerjarig contract gegund aan NEO. Dit meerjarig contract past in de strategie van NEO om monitoring als een dienst aan te bieden.

In opdracht van Gasunie worden leidingtracés gemonitord en relevante veranderingen in de omgeving in beeld gebracht. Hiermee wordt het proces ondersteund om een veilige en ongestoorde ligging van de leidingen in deze leidingtracés te waarborgen. Het bijhouden van veranderingen in de omgeving op luchtfoto’s en satellietbeelden bespaart kosten van veldinspecties, beperkt bijbehorende risico’s en levert aanvullende inzichten op die vanaf de grond niet zijn te krijgen.
NEO brengt veel expertise op het gebied van mutatiesignalering ter tafel. Kwaliteit van de dienst en de geleverde informatie (actualiteit en volledigheid) is een belangrijk criterium. Het werkproces van NEO voor mutatiesignalering, genaamd SignalEyes, is dan ook ISO9001:2015 gecertificeerd.

De opdracht voor Gasunie, het monitoren van de integriteit van assets en omgeving, past in de portfolio van NEO van oplossingen voor de energiesector. Met deze oplossingen draagt NEO bij aan de leveringszekerheid, de veiligheid en een efficiënt beheer van de energie infrastructuur.

Het gastransport netwerk van Gasunie (bron: Gasunie)

nl_NL
nl_NL