web analytics

Monitoring van asbestdaken met deep learning

Hoe kun je 300.000 daken regelmatig inspecteren?

NEO monitort de sanering van asbestdaken in de provincies Drenthe, Gelderland, Limburg, Overijssel en Utrecht. Samen zijn er in dit gebied bijna 300.000 asbestdaken. Praktisch gezien is de enige uitvoerbare oplossing om deze daken regelmatig te inspecteren die waarin we vliegtuig- en satellietopnamen gebruiken.

Nadat de asbestverdachte daken in eerdere projecten zijn geïnventariseerd is nu de vraag wat de voortgang is in de sanering. Immers voor eind 2024 zouden alle daken gesaneerd moeten zijn en het is belangrijk te volgen wat er in de tussentijd gebeurt: Er wordt een overzicht gekregen van de voortgang, maar tevens is er een preventieve werking op de illegale dumping van het asbest. Een uniforme vorm van waarneming heeft ook een voordeel t.o.v. de gemeenteloketten, de LAVS en andere sloopmeldingen.

Kunstmatige intelligentie helpt mee
De vraag of een eerder asbestverdacht dak gesaneerd is, is voor een beeldanalist goed te beantwoorden. Maar kan een dergelijke vraag niet beter automatisch worden beantwoord? Na training en voorbereiding is er een set ‘deep learning’ algoritmen ontwikkeld die samen met een zeer hoge waarschijnlijkheid op het beeldmateriaal bepalen of een asbestverdacht dak gesaneerd is of niet.

Dat neemt niet weg dat de menselijke interpreteur nog steeds een belangrijke rol heeft. Op dit moment wordt voor circa 80% van de asbestdaken met zekerheid bepaald dat er geen sanering is uitgevoerd. Voor de resterende 20% is de zekerheid nog niet goed genoeg en vinden vervolganalyses plaats. Daarbij wordt gekeken naar de verschijning van zonepanelen op het mogelijk veranderde dak, maar ook naar bomen die het zicht belemmeren of een schaduw werpen. Uiteindelijk blijft er dan nog een zeer klein deel van de daken over waar de beoordeling van de analist nodig is. Deze analist zorgt er ook voor dat nieuwe trainingsdata aan de algoritmen worden aangeboden. NEO constateert dat in ruim 99% van de daken nu tot de jusite conclusie wordt gekomen.

nl_NL
nl_NL