web analytics

Landbouwmonitoring in Oekraïne

In april 2021 is NEO een samenwerking gestart met het Ukrainian Soil Partnership (UaSP), een verbond van diverse Oekraïense onderzoeksinstituten op het gebied van bodemkunde en agronomie. Het doel van de samenwerking is drievoudig.

Het eerste doel is om vast te stellen welke landbouwgewassen op de percelen geteeld worden en wat het areaal van deze gewassen is binnen het land. Het vernieuwende aspect is dat er niet alleen gekeken wordt naar gewassen die op grote schaal geteeld worden, zoals granen, maïs en zonnebloemen, maar ook naar gewassen die voornamelijk lokaal door kleine familiebedrijven, de zogenaamde ‘smallholder farms’, verbouwd worden. Voorbeelden hiervan zijn boekweit, erwten, watermeloen, fruit- en wijngaarden.
Daarnaast bouwen we een model dat gedurende het groeiseizoen een voorspelling maakt van de te verwachten opbrengst aan het einde van het groeiseizoen voor de vier belangrijkste gewassen. Dit is een ontwikkeling in het kader van landbouwplanning.

Tenslotte zijn NEO en UaSP de uitdaging aangegaan om kwetsbare natuurgebieden in kaart te brengen. Hierbij ligt de focus op natte natuurgebieden, de zogenaamde ‘wetlands’. Als de methode werkt voor wetlands kan deze ook worden uitgebreid naar andere natuurterreinen, zoals bossen en kustgebieden. In essentie gaat het om het sneller en makkelijker identificeren van mogelijke kwetsbare gebieden, wat een bijdrage kan leveren aan het handhaven van wetten ter bescherming van de natuur.

Diverse wetlandgebieden in Oekraïne die toonaangevend zijn voor hoe verschillend wetlands er uit kunnen zien vanuit de lucht. Met de klok mee te beginnen vanaf linksboven: het ‘Romania-Friendship’ grottenstelsel (met de loop van de ondergrondse grotten in rood), detail van de Somyne moerassen, detail van de Dnister rivier, detail van het Prerebrody laagveen.

Voor deze ontwikkelingen maakt NEO gebruik van publiekelijk beschikbare satellietbeelden met als belangrijkste databron de Sentinel-2 missie van het Copernicus programma van de European Space Agency. De zustersatellieten Sentinel-2A en Sentinel-2B nemen samen elke 5 dagen een beeld op van de hele aarde met een pixelresolutie van 10 meter in het zichtbare licht en nabij-infrarood, en 20-60 meter voor nog een aantal andere spectrale banden. Deze data analyseren wij met behulp van kunstmatige intelligentie en de resultaten zullen worden gepubliceerd op Google Earth Engine.

De twee organisaties NEO en UaSP vullen elkaar goed aan. Waar NEO uitgebreide ervaring heeft in het operationeel monitoren van landbouwarealen heeft UaSP een schat aan kennis over de Oekraïense leefomgeving, landbouw en het milieu. Momenteel zijn teams van UaSP data aan het verzamelen in het veld over gewassentypen en wetlandgebieden. Hierbij houden zij rekening met de verschillen die optreden onder invloed van de belangrijkste agro-klimaatzones in Oekraïne, die lopen van de noordelijke bossen, via de gematigde centrale zone, tot de zuidelijke steppe. De data die UaSP verzamelt wordt door NEO gebruikt om de machine learning modellen te trainen en de modelresultaten te valideren.

Gedurende juli en augustus worden nog de nodige data verzameld en modellen ontwikkeld. De eerste resultaten worden in september verwacht waarna NEO en UaSP zullen samenwerken aan artikelen waarin de bevindingen van het project zullen worden beschreven. Dit werk wordt uitgevoerd in het kader van het door de EU gefinancierde en door de Wereldbank uitgevoerde project ‘Supporting Transparent Land Governance in Ukraine’.

nl_NL
nl_NL