web analytics

Kadaster Proeftuin – Een grote stap onderweg naar innovatieve automatische mutatiedetectie met behulp van AI

De Kadaster Proeftuin is voor NEO een mooie oefening geweest om onze innovatieve oplossingen op het gebied van BAG/BGT mutatiedetectie aan de tand te voelen. Gedurende een periode van ongeveer 3 maanden heeft NEO een nieuw ontworpen en nieuw ontwikkelde automatische mutatiedetectie-aanpak in de praktijk getest en in productie genomen. Deze nieuwe aanpak werkt als een soort ‘signaalfabriek’ die BGT (of andere objectlagen) en luchtfoto’s als grondstoffen gebruikt voor de productie van veranderde BGT-objecten en mutatiesignalen. Het is interessant om te zien wat er in de fabriek gebeurt: voor elk proces worden verschillende bouwblokken/lijnen gebruikt. Sommige processen gebruiken deep learning, andere zijn op regels gebaseerd (rule-based). Aan het einde van het productieproces komen alle producten uit bij een kwaliteitscontrole. We zijn trots op deze geautomatiseerde mutatiedetectiefabriek, die automatisch signaleren genereert voor gebouwen, wegen, water, erven en begroeide terreindelen, en breiden deze fabriek in de toekomst natuurlijk uit met andere BGT-klassen.

Onze levering aan Kadaster was een succes. Als koploper op het gebied van mutatiedetectie is NEO uitgenodigd deel te nemen aan de commercial van het Kadaster over de Proeftuin. In deze video heeft NEO kort iets verteld over het verrichte werk en de rol van AI (Artifical Intelligence, kunstmatige intelligentie) in het werkveld.

Onze directeur Rob Beck werd daarnaast uitgenodigd voor de Kadaster Proeftuin-eindsessie op 18 mei, waarin hij in een paneldiscussie iets gedeeld heeft over zijn visie op automatische mutatiedetectie.

nl_NL
nl_NL