web analytics

K2K training Remote Sensing for Agriculture purposes in Angola

Als onderdeel van het K2K project heeft NEO een week remote sensing training gegeven. Tijdens deze training is er technische en praktische kennis gedeeld met de lokale universiteit in Huambo, de UJES centraal. Hierbij ging het vooral om het leren werken aan commerciële opdrachten. De training stond voornamelijk in het teken van remote sensing applicaties voor landbouw. Voor deze training is er een cropmonitor gebouwd, hierop kunnen boeren inloggen en de status van hun percelen bekijken.
De eerste dag van de training ging voornamelijk over het uitleggen van het principe van de cropmonitor. Op deze manieren hebben de studenten kunnen nadenken over de waarde van de cropmonitor en het creëren van een goede business case. De cropmonitor bevat 3 essentiële aspecten: de percelen van boeren, de beelden, en de statistieken. Met behulp van GPS metingen zijn op de eerste dag de percelen van 3 boeren gekarteerd en in de cropmonitor gestopt.

Figuur 1: Cropmonitor en benodigdheden.

De tweede en derde dag stonden in het teken van beeldverwerking en het verzamelen van statistieken. Met behulp van SNAP software (Sentinel Application Platform) hebben de studenten de beelden kunnen analyseren en simpele verwerkingsstappen kunnen uitvoeren. Als hoogtepunt van de tweede dag was het de studenten gelukt om beelden te verwerken en hieruit informatie te halen voor de verzamelde percelen! Deze informatie is daarna geüpload naar de cropmonitor waarmee de studenten van UJES uiteindelijk boeren of andere klanten gaan informeren over de status van de percelen.

De laatste dag van de training stond in het teken van het maken van een business case. Voor de voortgang van dit en andere projecten is het van groot belang dat er business cases worden gecreëerd. Tijdens deze dag hebben de studenten een brainstormsessie gehouden om nieuwe ideeën op te doen over het gebruik van remote sensing en de waarde hiervan. Een aantal van deze business cases zijn ook uitgewerkt. Het is nu aan de studenten om te kijken of er ook echt interesse is voor deze business cases.

De gegeven training was onderdeel van het K2K project van NEVASCO. NEVASCO is een coöperatie van samenwerkende remote sensing bedrijven in Nederland. NEO heeft in 2018 samen met NEVASCO-leden het project Monitoring van aardappels in Angola uitgevoerd als onderdeel van het K2K, klik hier voor de samenvatting.

nl_NL
nl_NL