web analytics

In gesprek met waterschappen over de Boombasis dienst

In de afgelopen weken heeft NEO samen met een groot aantal waterschappen in online demosessies mogelijke toepassingen van de Boombasis dienst besproken. In plaats van 1-op-1 gesprekken tussen NEO en het waterschap hebben we er voor gekozen om per sessie meerdere waterschappen tegelijkertijd uit te nodigen. Op die manier konden waterschappen ook onderling ervaringen, ideeën en toepassingen met elkaar delen.

De winst van de sessies is meerledig. Ten eerste zijn de waterschappen op de hoogte gebracht van de meerwaarde die Boombasis voor hun werkproces kan betekenen. Van ecologische (schaduw) studies tot het bepalen van risico’s die bomen op keringen hebben. Aan de andere kant heeft NEO beter inzicht gekregen in de werkprocessen en behoeftes die spelen binnen de waterschappen. Op basis daarvan kunnen we Boombasis en afgeleide diensten nog beter afstemmen op de klantvraag. Tot slot en wellicht wel het belangrijkste is, dat de setting ruimte geeft voor het ontmoeten en delen van ervaringen met soms onbekende mede waterschappers. En dat is iets waar velen van ons na een jaar van relatieve isolatie grote behoefte aan hebben.

Wilt u ook deelnemen aan een vergelijkbare sessie met organisaties uit hetzelfde werkveld? Neem dan contact met ons, zodat ook u aan een van de toekomstige sessies deel kunt nemen.

nl_NL
nl_NL