web analytics

Gewassen monitoren op basis van satellietinformatie

Satellietinformatie verwerft een prominente positie in de datavoorziening in de landbouw. Verschillende partijen die op en rond het boerenbedrijf actief zijn, ondervinden het voordeel van nauwkeurige, tijdige en landsdekkende satellietinformatie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om (sub-)perceelsinformatie waarmee een teler zijn precisielandbouwtechnieken kan ondersteunen of waarmee een ketenpartij op regionaal niveau het moment  van oogsten van gewassen kan detecteren. Nationale betaalorganen (zoals RVO in Nederland) gebruiken landsdekkende satellietinformatie om landbouwsubsidieaanvragen op rechtmatigheid te controleren.


NEO observeert het aardoppervlak en monitort ontwikkeling van landbouwgewassen gedurende het seizoen. NEO ondersteunt de verschillende stakeholders rond  het boerenbedrijf door het produceren en leveren van de noodzakelijke satellietinformatie. We gebruiken de CropMonitor om voor onze klanten relevante gewasontwikkelingen inzichtelijk te maken. Elke klant krijgt online inzicht in informatie. De CropMonitor presenteert tijdreeksen op perceelsniveau voor vegetatie indexen en maakt de analyse van data eenvoudiger!

Een voorbeeld van NEO’s CropMonitor. De time slider toont beschikbare satellietbeelden door de tijd en laat het groeiverloop van gewassen zien. Door te klikken op een perceel (blauw omlijnt) verschijnt aan de rechterkant ook de corresponderende NDVI curve.

Als u meer wilt weten, neem dan contact met op met Henk Janssen (henk.janssen@neo.nl) of bel naar 033-2100700.

nl_NL
nl_NL