web analytics

Gemeente Amersfoort gaat automatische mutatiedetectie toepassen voor de BAG en WOZ

Gemeente Amersfoort gaat in samenwerking met NEO als een van de eerste gemeenten in Nederland automatische mutatiedetectie voor de BAG en WOZ op basis van satellietdata toepassen. Wij vinden het erg leuk om dit traject samen aan te gaan en kijken uit naar een goede innovatieve samenwerking!

In de pilotfase wordt door slimme algoritmes en ons innovatieve werkproces een object drie maal BGT-geclassificeerd en gecontroleerd op mutaties van satellietbeelden (Superview, resolutie: 0,5mx0,5m). Op de luchtfoto van 2020 zullen de gevonden mutaties worden gevalideerd. Hierna is het mogelijk om 6 keer per jaar een update te geven over de geo-objecten en de mutaties door te voeren in de belanghebbende geo-registraties (BGT-BAG-WOZ).

De mutaties worden aangeboden als werkinstructie, een call-to-action, waarbij de specifieke handeling wordt meegegeven aan het mutatiesignaal om de geo-objecten weer correct in de kaart te plaatsen. Door het gebruik van onze methodiek is de gemeente eerder op de hoogte van veranderingen in de fysieke wereld. Door onze werkinstructies kan zij sneller en efficiënter bepalen wat moet worden bijgewerkt. Dit zorgt voor zeer actuele geo-bestanden waar alle gemeentelijke gebruikers profijt van hebben.
Heeft u ook interesse in automatische mutatiedetectie of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met NEO (info@neo.nl) of Jurriën Beck (jurrien.beck@neo.nl).

nl_NL
nl_NL