web analytics

Detectie van Grote Waternavel met satellietbeelden

Waterexoten zoals de Grote Waternavel kunnen het waterbeheerders knap lastig maken. In korte tijd kunnen deze planten een groot deel van het wateroppervlak bedekken. NEO biedt aan de waterbeheerder ondersteuning door het frequent monitoren van watergangen met optische satellietbeelden. Moderne satellietsensoren maken het mogelijk om bredere waterlopen wekelijks te monitoren op snelle vegetatiegroei.

In opdracht van Waterschap Aa en Maas monitort NEO de aanwezigheid van Grote Waternavel in het beheersgebied voor het groeiseizoen van 2020. We zijn erg blij met deze uitdaging die ons de gelegenheid geeft om verder te innoveren in automatische vegetatiemonitoring in de watersector.

 

nl_NL
nl_NL