web analytics

Detectie droogte in Nederland met remote sensing

Droogte is een natuurlijk voorkomend fenomeen dat over de hele wereld voorkomt en vaak een mogelijke bedreiging vormt voor de voedselzekerheid. Nederland heeft in 2018 zeer zware droogte meegemaakt. Deze periode van hitte en droogte heeft grote gevolgen gehad voor de landbouwproductie in Nederland. Veel gewassen hebben ernstige opbrengstverminderingen als gevolg gehad van extreem lage regenval die werd verergerd door hoge temperaturen. Door de droogte van het grondoppervlak worden de losse gronddeeltjes en zaden weggeblazen wanneer er een zandstorm plaatsvindt en de zaden niet zijn uitgekomen. In dit onderzoek zal vooral worden gekeken naar de droogte van suikerbietplanten.

Aanhoudende droogte maakt de oogst van suikerbieten moeilijker voorspelbaar. De droogte in 2018 zorgde voor een tegenvallend resultaat in de suikerbietenproductie doordat de bietencampagne korter was dan aanvankelijk voorzien. Ook waren er variaties in de groeiperiode van suikerbieten. De kwaliteit en het suikergehalte van suikerbieten was lager. Er waren ook gevallen dat boeren de verwachte oogst niet konden leveren omdat de suikerbieten niet oogstrijp zijn.

Met behulp van satellietdata zoals Sentinel-1 en Sentinel-2, zal in dit onderzoek worden geprobeerd droogte te detecteren in de suikerbietenpercelen in Zeeland. De signalen van Sentinel-1 zullen met vegetatie-indexen van Sentinel-2 worden gecombineerd om droogte te detecteren. Hiermee kunnen in de toekomst telers en planners worden geïnformeerd.

Dit onderzoek is de focus van NEO’s stagiaire – Sarah Joey P. Salgado uit de Filipijnen. Momenteel volgt zij de master Spatial Engineering aan de faculteit Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) van de Universiteit Twente.

Sarah Joey P. Salgado

Ze heeft een bachelor Agricultural and Biosystems Engineering met interesse in de beoordeling van bodem- en watervoorraden voor landbouw en landbouwmonitoring met behulp van aardobservatie en een vleugje machine learning. Omdat ze de missie en projecten van NEO kende die verband houden met haar achtergrond solliciteerde ze naar de stageplaats. Op haar vrije dagen kijkt ze graag naar twitch en speelt ze graag computerspelletjes. Ze houdt ook van reizen en leest fictieboeken.

nl_NL
nl_NL