web analytics

De volgende stap naar verbeterde informatievoorziening voor kleinschalige boeren in Kenia

Met een speciale CROPMON app konden adviseurs de percelen van de boeren in kaart brengen. Monitoring van de gewassen kon daarna beginnen (foto: september 2018)

Van 2015 tot 2019 werden bijna tweehonderdduizend kleinschalige agrarische huishoudens in Kenia voorzien van actuele informatie over het weer en hun gewassen. Deze boeren namen deel aan het CROPMON (Crop Monitoring Kenya) project dat als doel had om met behulp van satellietbeelden en andere data een informatiedienst te ontwikkelen waarmee de boeren zich beter zouden kunnen aanpassen aan klimaatverandering, efficiënter zouden kunnen omgaan met water, kunstmest en pesticiden, en hun gewasopbrengst en hun inkomen zouden kunnen verhogen. Het project ontving steun van de Geodata for Agriculture and Water Facility (G4AW), een subsidieprogramma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dat werd uitgevoerd door het Netherlands Space Office (NSO).

Medewerkers van het CROPMON project en telers van mais en tarwe bespreken de informatiebehoeften van de boeren en op welke onderdelen de informatiedienst verbeterd kan worden (foto: september 2018)

Het project bestond uit een publiek-private samenwerking van Nederlandse en Keniaanse bedrijven en een Keniaanse overheidsorganisatie. NEO was als leverancier van satellietdata één van de partnerorganisaties binnen het consortium. Ook was NEO actief betrokken bij de ontwikkeling en waarborging van de kwaliteit van de teeltadviezen die de boeren per SMS op hun mobiele telefoons ontvingen, evenals bij de uitrol van de dienst naar tienduizenden boeren. Aan het einde van het project werd voor meer dan vijfendertigduizend individuele percelen wekelijks de gewasgroei gemonitord. Deze boeren teelden koffie, mais, tarwe, suikerriet en gras voor veehouderij. Nog eens honderdzestigduizend boeren ontvingen wekelijks een lokale weersvoorspelling.

Ondanks deze prachtige resultaten lukte het helaas niet om de informatiediensten ontwikkeld binnen het CROPMON project te verduurzamen middels een succesvolle business case. Gedurende 2020 zijn de projectpartners echter wel met elkaar in contact gebleven en hebben zij samen gezocht naar mogelijkheden om de volgende stap te zetten naar een verbeterde informatievoorziening voor kleinschalige boeren in Kenia.

Medewerkers van NEO en de andere partnerorganisaties van het CROPMON project in de stad Eldoret tijdens de 4e consortiumbijeenkomst in september 2018

Deze kans heeft zich nu voorgedaan in de vorm van de ‘Smart Farming Innovations for Small-Scale Producers’ grand challenge van de Bill & Melinda Gates Foundation. Voormalig CROPMON partners NEO, Weather Impact en Equity Group Foundation hebben de handen ineen geslagen en hebben samen met Equity Bank, Finserve Africa Limited en Equity Insurance Agency een projectvoorstel ingediend bij deze call van de Gates Foundation. Als dit project wordt gegund zullen deze bedrijven samen verder gaan bouwen aan de reeds ontwikkelde informatie- en adviesdiensten en deze bovendien verder uitbreiden met financiële diensten, zoals landbouwkrediet en -verzekeringen. En is dit een platform waarin boeren in verbinding kunnen komen met leveranciers van agrarische inputs (zaad, kunstmest, etc.) en afnemers voor hun gewasopbrengst. Op de lange termijn moeten miljoenen kleinschalige boeren hiermee een beter bestaan kunnen opbouwen en zo kunnen helpen om globale voedselzekerheid veilig te stellen.

nl_NL
nl_NL