web analytics

Controle op vanggewas met satellietbeelden

Maistelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om direct na de maisoogst een vanggewas te telen.
Bij het telen van een vanggewas gaat het er vooral om dat de stikstof die nog in de teeltlaag van de bodem aanwezig is niet uitspoelt naar het grondwater, maar zo goed mogelijk wordt opgenomen door het gewas.
Voor de NVWA heeft NEO afgelopen groeiseizoen de controle op opkomst en volledige perceelsdekking van vanggewas met tijdserie satellietbeelden uitgevoerd. Onderstaand beeld toont de opkomst van de vanggewassen op 17 november 2018.

De naleving van deze verplichting is heel hoog gebleken (98%). De percelen die afwijkingen vertoonden zijn door de NVWA bezocht. De kracht van het gebruik van satellietbeelden is dat door overzicht en inzicht de inspecteur naar de juiste plaats kan gaan. Hierdoor is de NVWA efficiënter in de inzet van haar inspecteurs.

Lees hier meer over in het persbericht van de NVWA en een artikel in de Boerderij.

nl_NL
nl_NL