web analytics

Boominformatie in Nederland nu nog beter en completer

Samen met het Boomregister heeft NEO de volgende stap gezet in het beter en completer maken van boominformatie in Nederland. Met behulp van de nieuwste technieken en allerlei aardobservatiedata zijn alle in Boombasis aanwezige boomkronen voorzien zijn van een nauwkeurig bepaalde stampositie. Daarmee kunnen bijvoorbeeld risico’s voor assets nog beter in beeld worden gebracht, en kan het gebruikt worden voor het actualiseren en verbeteren van bestaande boomdatabases. Dit zijn echter maar een paar van de vele toepassingen.

Naast stamposities hebben we ook voor alle boomkronen de ondergroei bepaald. De ondergroei zegt iets over de hoeveelheid vegetatie die in de onderste laag onder de boomkroon aanwezig is. Dit kan uitermate behulpzaam zijn voor het bepalen van de begrenzing van vegetatieobjecten, maar ook voor het onderscheiden van verschillende type landschapselementen. Een houtwal en bomenrij zien er van boven vaak hetzelfde uit, echter heeft een bomenrij in de regel geen ondergroei en de houtwal wel.  

Wilt u graag meer weten over de nieuwe dienst? Neem dan contact op met Wigger Tims.

nl_NL
nl_NL