web analytics

BGT in relatie tot DAMO

NEO heeft de gunning gekregen van het waterschap Hollandse Delta om BGT-objecten in relatie tot de geografische kerngegevens uit DAMO watersysteem te actualiseren! Met plezier pakken wij deze uitdaging aan en spannen ons in om de datasets van het Waterschap te laten voldoen aan de tweede fase BGT.
De uitgebreide opdracht van het waterschap Hollandse Delta is tweeledig. Allereerst worden eenmalig alle kruinlijngeometrieën opgenomen in de BGT. Hierbij wordt ook de BGT-parameter ‘OpTalud’ ingevuld.

In het tweede onderdeel van de opdracht wordt gevraagd om een relatie te leggen tussen de (ondersteunende waterdelen) BGT-vlakken en de netwerkgeometrie in DAMO. Om deze relatie te kunnen leggen moeten BGT-vlakken van het waterschap worden gesplitst op basis van een van te voren gedefinieerde set regels. Deze actualisatie moet jaarlijks plaatsvinden.

NEO gebruikt in dit project slimme innovatieve technieken om het BGT-productiewerk te versimpelen en te versnellen. Zo wordt er gebruik gemaakt van AHN3 data om te berekenen of kruinlijnen ingetekend moeten worden én wordt er een visualisatie gemaakt die aangeeft waar de kruinlijn ingetekend dient te worden.
Ook wordt er gewerkt aan een automatische routine voor de opsporing van de locaties waar geometrische aanpassingen van de BGT-vlakken in relatie tot de netwerkgeometrie in DAMO gedaan moeten worden. Het inzetten van een zelflerend deep-learning algoritme voor de selecties van de knippunten zal leiden tot steeds betere resultaten in de vervolgjaren van dit project.

Figuur 1: Talud

Figuur 2: Detail beheersgebied WSDH en AHN

nl_NL
nl_NL