web analytics

Beter boeren in Kenia met het EquiFarm project

Onder de deelnemers aan de slotbijeenkomst van het CROPMON project bevonden zich NEO medewerkers Henk Janssen en David Marcelis. De bijeenkomst vond plaats in Nairobi, Kenia, in augustus 2019.

NEO behoort tot de winnaars van de Grand Challenge ‘Smart Farming Innovations for Small-Scale Producers’ van de Bill & Melinda Gates Foundation. Dit werd eind oktober door de stichting bekend gemaakt. Onder leiding van Equity Group Foundation gaat NEO samen met de Amersfoortse collega’s van Weather Impact en de in Kenia gebaseerde bedrijven Equity Bank, Equity Insurance Agency en Finserve Africa werken aan een vernieuwend digitaal platform voor boeren; EquiFarm.

Het platform bouwt voort op het Equity Online-Agriculture platform en voegt hier agrarische adviesdiensten aan toe op basis van onder andere satellietbeelden en weerinformatie. Deze informatie is belangrijk voor de bestrijding van ziekten en plagen, maar ook voor optimale timing van planten, bemesten en oogsten van gewassen, bijvoorbeeld in het kader van klimaatadaptatie.

Tevens wordt er verbinding gelegd met financiële dienstverleners zoals gewasverzekeraars en verstrekkers van microkredieten, e-vouchers en leningen, met leveranciers van agrarische inputs zoals zaden, meststoffen en pesticiden, en met marktpartijen die de landbouwgewassen na de oogst zullen afnemen. Op deze manier wordt de cirkel rond gemaakt en krijgen kleinschalige boeren niet alleen toegang tot teeltadviezen, maar ook tot de landbouwproducten die geadviseerd worden en de financiële middelen om deze te betalen. Dankzij dat de boeren aan het begin van een teeltseizoen al in beeld hebben wie hun gewasopbrengst gaat kopen kunnen ze er bovendien gerust op zijn dat zij hun kredieten kunnen terugbetalen. Zo kunnen deze boeren hun gewasopbrengst en inkomen laten groeien.

Het project dat zal lopen in 2022 en 2023 heeft tot doel om in eerste instantie tweehonderdduizend kleinschalige boeren te verbinden op het platform, maar heeft de ambitie om dit aantal te laten doorgroeien tot twee miljoen. Ook is er in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen, wie de meerderheid vormen van de arbeidskracht in de Keniaanse landbouwsector.

Het is niet de eerste keer dat NEO samenwerkt met Equity Group Foundation en Weather Impact. Van 2015 tot 2019 werkten zij namelijk al met elkaar samen binnen het CROPMON project dat als doel had om met behulp van satellietbeelden en andere data een informatiedienst te ontwikkelen waarmee boeren zich beter kunnen aanpassen aan klimaatverandering, efficiënter kunnen omgaan met water, kunstmest en pesticiden, en hun gewasopbrengst en hun inkomen kunnen verhogen. Meer informatie over dit project kunt u terugvinden in een vorig nieuwsbericht.

G4AW East Africa Regional Workshop, Nairobi, mei 2018. V.l.n.r.: David Marcelis (NEO), Jacqueline Chepkoech (Equity Group Foundation), dr. Betty Mulianga (Sugar Research Institute), Zadock Adika (Equity Group Foundation)
nl_NL
nl_NL