web analytics

Asbestbesluit

Het asbestbesluit is genomen. Nu inventariseren én monitoren.
Op 13 oktober is het verbod op asbestdaken per 31 december 2024 door de 2e Kamer goedgekeurd. Tevens is er en motie aangenomen om de provincies de landelijke inventarisatie en monitoring te laten onderzoeken. Waarom monitoring? Natuurlijk ook om te kijken of de voortgang in de sanering zodanig is, dat 2024 haalbaar is. Veel belangrijker is echter dat de Omgevingsdiensten de bewoners snel na de sanering kunnen bevragen op de correcte afvoer. Actuele data zijn noodzakelijk bij de handhaving.

Kan NEO de Omgevingsdiensten daarbij assisteren. Het antwoord is volmondig ja.  Met satellietopnamen kunnen we de asbestsanering, ook van kleine daken, heel goed in beeld brengen. Binnen twee weken na opname kunnen we een bericht afgeven welke daken gesaneerd zijn in de periode sinds de voorgaande opname. En die opnamen kunnen zeker 4-6 keer per jaar worden uitgevoerd. Dit is nu een voorbeeld van waar satellieten bij uitstek geschikt voor zijn. En andere technieken eigenlijk kansloos.
Bij NEO gaan we door met gemeenten en provincies te assisteren in de inventarisatie. Dat doen we met bestaande luchtfoto’s. Ons SignalEyes systeem met haar deep learning technologie is bij uitstek geschikt voor dit doel, maar nog meer voor de monitoring.

nl_NL
nl_NL