web analytics

Aardobservatie: een goede bron van informatie voor het vinden van oplossingen van planologische uitdagingen

NEO maakt deel uit van het EO4SD project, dat wordt geleid door GAF. EO4SD is een initiatief van ESA dat gebruik van aardobservatiedata wil stimuleren (http://www.eo4sd-urban.info/ ) om de wensen van gebruikers zo goed mogelijk waar te maken. Het project is van start gegaan in 2016 en duurt nog tot en met 2020. NEO creëert verscheidene producten voor dit project zoals landgebruikskaarten, groene gebiedskaarten en overstromingsrisico gebiedskaarten.

Voor een aantal steden in Tanzania heeft NEO landsgebruikskaarten gemaakt zoals in de afbeelding hieronder te zien is. De kaart is gemaakt op basis van heel hoge resolutie satellietdata. De details van deze kaart geeft de gebruiker een goed overzicht van het landgebruik in de stad. Voor deze stad is er ook een historische kaart gemaakt. De historische kaart is vergeleken met de huidige kaart, zodat verschillen in landsgebruik konden worden gedetecteerd zoals verstedelijking, verlies van landbouwgrond, en het verdwijnen van bosgebieden.

Mbeya, Tanzania landgebruikskaart 2018

Voor Dhaka, Bangladesh heeft NEO een overstromings risicoanalyse gedaan. Deze analyse heeft gebruik gemaakt van historische overstromingsdata aangegeven op meerdere satellietbeelden. De overstromingsrisicokaarten worden door de World Bank gebruikt om stedelijke gebieden beter voor te bereiden op deze rampen. Meer informatie over dit project is te vinden onder de volgende link: https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/quantifying-public-spaces-better-quality-urban-assets

Overstromingskaart Dhaka, Bangladesh 22 augustus 2017

NEO levert ook groene gebied kaarten op voor dit project. Met deze kaarten kan de verandering van groene gebieden binnen steden worden gemonitord. Groene gebieden in steden zijn erg belangrijk is de strijd tegen klimaatverandering. Dit geeft stadsontwerpers inzicht in het ontwerpen van steden die meer bestand zijn tegen klimaatverandering.

Tanga, Tanzania groene gebieden 2018

nl_NL
nl_NL