web analytics

Steven Braakman vertelt hoe graafschade aan bomen voorkomen kan worden

NEO draagt graag bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving. Al langere tijd monitoren we bomen middels het Boomregister, samen met onze partners in de open data corporatie Boomregister.  Daarbij gebruiken we remote sensing data als laserscan data, luchtfoto’s en ook satellietbeelden. Dat zijn allemaal open datasets. Zo kunnen we altijd een actueel overzicht leveren van bomen (o.a. de boomkronen en hoogte en andere kenmerken).

Met onze boomrisicodiensten gaan we een stapje verder. We gebruiken Artificial Intelligence (AI) technieken om nog meer bruikbare informatie uit die open data te halen, bijvoorbeeld de stamposities, die we afleiden uit laseraltimetrie-data. Met deze preciezere stamposities kunnen nuttige inzichten worden gehaald. Bijvoorbeeld op welk kadastraal perceel de boom staat, zodat duidelijk er wordt van wie de boom is en welke regels er gelden.

Een ander belangrijke toepassing is dat we ook een betere inschatting kunnen maken van waar de wortelpakketten zich bevinden. Dat helpt ontwerpers en grondroerders om al vroeg in het ontwerpproces de risico’s voor wat er in de ondergrond aanwezig is beter in te schatten en het ontwerp optimaal af te stemmen op de omgeving.

Wat is het beste alignement? Hoeveel meter aan sleuven of boringen gaat het om? We leveren de informatie zo aan dat het makkelijk is te integreren met andere informatiebronnen (zoals bodemkwaliteit, archeologie, etc.) en zo een integrale afweging kan worden gemaakt. Als onze informatie bijdraagt aan het voorkomen van schade en aan prettiger werken voorgrondroerders, dan zijn wij blij. 

Ik adviseer u graag.

nl_NL
nl_NL