web analytics

Kaartactualisatie

Geografische informatie veroudert voortdurend. NEO levert datadiensten om kaarten op niveau te brengen en daar te houden. We signaleren mutaties voor registraties als BAG, BGT, WOZ, DAMO maar ook voor vele beheerregisters. Of u kunt gebruik maken van onze datadiensten als uw basisinformatie. Altijd actueel en betrouwbaar.

Werkproces BAG, BGT en WOZ bijhouding met mutatiesignalen

Beelden en beeldverwerking

Boombasis

Automatische mutatiesignalering BAG en BGT

Boomstampositie BGT

SignalEyes

Kaartactualisatie

FAQ

Wat kan NEO voor mijn bedrijf betekenen?

NEO heeft een unieke portfolio aan datadiensten ontwikkeld en er komen steeds meer diensten bij. Doordat we een groot deel van die diensten baseren op waarnemingen met vliegtuigen en satellieten zijn de data actueler dan de basisregistraties, en bevatten ze veel meer informatie, bijvoorbeeld niet allen kennen we de locatie en grootte van alle gebouwen, maar we kennen ook de dakbedekking en vorm, de aanwezigheid van zonnepanelen, dakkapellen, koeltorens, de groenheid en de schaduwvorming door de bomen en struiken er omheen, enz. Ook van wegen en watergangen kennen we veel eigenschappen, maar ook van alle akkers en natuur in dit land en daarbuiten.

Wanneer uw bedrijf met onderwerpen bezighoudt die onze leefomgeving betreffen, (huizen, wegen, water, landbouw, bomen en natuur), dan kunt u bij ons betere informatie vinden en daar uw voordeel mee doen.

Kennisbank 

Kaartactualisatie

zonnepanelen_woningcorporaties
Kennisbank
Daminca Comvalius

Zonnepanelen op de Kaart voor woningcorporaties

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol in de energietransitie. Verduurzaming is nodig en ook de politiek doet een beroep op de woningcorporaties. Daar zit natuurlijk een prijskaartje aan. Een manier om de kosten te beperken is door er effectief mee om te gaan. Het op orde krijgen van een goede datavoorziening is daarbij een belangrijke eerste stap; om te bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden is het eerst zaak te weten wat de actuele stand van zaken is. Daarmee kan er gericht actie worden ondernomen.

Lees verder »
nl_NL
nl_NL