web analytics

Op welke manier kan Zonnepanelen-op-de-kaart helpen met het voorkomen van calamiteiten in de leefomgeving?

Op 18 juni brandde in Arnhem een aantal woningen uit. De brand ontstond in de keuken van een van de woningen, sloeg over naar de buren en leidde tot de verwoesting van 8 woningen. De brand was moeilijk onder controle te krijgen omdat bluswater niet goed bij de brandhaard kwam. Reden was dat nagenoeg iedere centimeter van het dak was bedekt met zonnepanelen, er geen blusstroken waren tussen de installaties en de panelen rechtstreeks op de isolatie waren aangebracht, met als doel water zo snel mogelijk af te voeren.

Er is de afgelopen tijd veel gezegd over deze brand. De wijze waarop de zonnepanelen waren aangelegd zijn onderwerp van discussie. Wat wij ons afvragen is: hoeveel van deze situaties komen er voor in Nederland? En wat kunnen wij van NEO daar met Zonnepanelen-op-de-kaart van zeggen?

NEO BV brengt de leefomgeving in beeld. Daarvoor gebruiken wij o.a. aardobservatiedata zoals satelliet- en luchtfoto’s. Wij zijn geen experts in brandgevoeligheid en dat willen we ook niet pretenderen. Het is onze business om de leefomgeving zo goed en actueel mogelijk in beeld te brengen en daar data en diensten over te leveren. De informatie wordt ook frequent gebruikt om inzicht te krijgen en gebruikt ter preventie van calamiteiten.

Naar aanleiding van de woningbrand in Arnhem hebben we een korte scan gedaan op basis van onze datadienst Zonnepanelen op de Kaart. In die datadienst beheren wij een landsdekkend bestand waarin we zonnepanelen in Nederland in kaart brengen en monitoren.

In de scan hebben we gekeken naar situaties waarbij een hellend dak voor het overgrote deel bedekt is door zonnepanelen. Vaak lijkt de installatie programmatisch te zijn gedaan, waarbij meerdere woonblokken zijn meegenomen. Het gaat dan vaak om tientallen huishoudens per situatie. Over het totaal aantal situaties kunnen we nog geen zekere uitspraak doen, maar in eerste instantie vinden we duizenden situaties die volgens onderstaande criteria verdacht zijn.

Criteria: 

  • Het dak is voor het overgrote deel bedekt door zonnepanelen en er is:
   • geen blusstrook aanwezig is en zonnepanelen zijn op de pannen gemonteerd
   • geen blusstrook aanwezig is en zonnepanelen zijn direct op de dakisolatie gemonteerd
  • In sommige gevallen is één zijde van het dak bedekt met panelen, maar dikwijls ook beide zijden (in het geval van oost-west richtingen, maar opvallend genoeg soms ook op het noorden gerichte dakvlakken).
  • Ook zien we dat zulke situaties niet alleen van langere tijd geleden zijn. In het afgelopen jaar zijn er nog installaties aangebracht op deze wijze. We zeggen hierbij toe u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.Voor meer informatie over Zonnepanelen-op-de-kaart kunt u contact opnemen met Loek van Oijen.

nl_NL
nl_NL