NEO maakt locatiegebonden informatie beter

NEO assisteert overheden en bedrijven in het duurzaam verbeteren van locatiegebonden informatie. Daarmee zijn onze klanten beter in staat beslissingen te nemen, plannen te maken, enz. Wij vinden het belangrijk dat wij in deze snel veranderende wereld zo onze bijdrage kunnen leveren.


NEO B.V. monitort locatiegebonden informatie van overheden en bedrijven. NEO levert actuele informatie over verharding en wegen, bomen, bossen en stedelijk groen, percelen en landgebruik, gebouwen, water en bodemvocht, enz. Dat doen we wereldwijd. Daarbij gebruiken we ons SignalEyes werkproces (ISO9001:2008). Aardobservatie met satellieten en vliegtuigen is daarbij belangrijk.
SignalEyes verbetert de kwaliteit van informatie met haar Check, Fix en Update diensten en maakt die gereed voor BGT, IMGEO en 3D. SignalEyes grijpt in in het werkproces van afnemers zonder dat te wijzigen en zonder software in te bouwen. SignalEyes borgt informatie op het gewenste kwaliteitsniveau. SignalEyes onderscheidt zich door transparantie, snelheid, meetbare kwaliteit en vooral door uw besparing van kosten.

Utrechtseweg 3e Postbus 2176 3800 CD Amersfoort. T: (033) 4637433 F: (033) 4637340 E: info@neo.nl