web analytics

IMGEO Totalcare

Vanuit onze rol als raamcontracthouder van de SVB-BGT hebben wij speciaal voor alle bronhouders een methode ontwikkeld om de transitie van de basistopografie naar de BGT/IMGEO goed en voordelig uit te voeren.

Deze methode bestaat uit een aantal modules, die u separaat of als totaalpakket bij ons kunt afnemen:

pictogrammen 0004 check

IMGEO TotalCare Check
Deze dienst geeft u inzicht in de mate waarin uw digitale kaart reeds BGT- / IMGEO- proof is en welke reparaties nog gedaan moeten worden. U krijgt snel en duidelijk een volledig overzicht van alle nog te verrichten handelingen en de bijbehorende kosten.

pictogrammen 0003 fix

IMGEO TotalCare Fix
Met deze module wordt de diagnose uit de voorgaande Check-fase uitgevoerd in een combinatie van automatische en handmatige reparaties. Undershoots, overshoots, dangles, structuur en topologie worden aangepast, zodat aan de BGT- / IMGEO-eisen wordt voldaan.

pictogrammen 0002 update

IMGEO TotalCare Update
Deze component bestaat uit de mutatiesignalering met beeldmateriaal en de daarop volgende fotogrammetrische kartering. Dit doen wij volgens ons (ISO gecertificeerde) SignalEyes werkproces, zodat u verzekerd bent van de garantie op volledigheid, juistheid en nauwkeurigheid. Update is van belang in kaartbijhouding, maar ook in WOZ, bouw, groen- en wegbeheer.

pictogrammen 0001 datacare

IMGEO TotalCare DataCare
Met DataCare krijgt u de beschikking over onze IMGEO-databases en verwerkingshulpmiddelen zodat uw data in IMGEO-databases kan worden gehuisvest, bij u of bij ons. Dit gararandeert de levering van data, ook tijdens de transitie. Ieder resultaat in objectvorming, -koppeling en bijhouding kunt u bijboeken en gebruiken. U blijft uw informatiepartners bedienen, vooruitlopend op een nieuwe beheersomgeving. Natuurlijk is uw informatie bij ons beveiligd en geborgd.

pictogrammen 0000 3d

BGT3D
3D informatie biedt enorm veel nieuwe mogelijkheden. Met de dienst BGT3D maken wij van uw BGT- / IMGEO-data een 3D-omgeving. Deze, eenvoudig te onderhouden, 3D-omgeving wordt gemaakt m.b.v. de AHN-2 data en met fotogrammetrische clustertechniek. Voor deze laatste techniek zijn uw eigen luchtfoto’s onze brondata. BGT3D wordt niet alleen gedaan voor gebouwen, maar ook voor straat- en slootprofielen en van bomen.

pictogrammen 0005 dashboard

IMGEO TotalCare Abonnement
Het opbouwen van een goede kaart en die vervolgens onvoldoende bijhouden is vernietiging van kapitaal. Met een IMGEO TotalCare-abonnement bij NEO kunt u dat voorkomen. Dankzij ons schaalvoordeel kunnen wij u voordelige abonnementen aanbieden voor het behoud van uw investering. U bepaalt daarbij zelf op welk kwaliteitsniveau en met welke frequentie het onderhoud plaatsvindt.

imgeototaal

IMGEO TotalCare Integraal
Met TotalCare Integraal zijn wij in staat om de u de gehele zorg voor uw BGT- of IMGEO-database en haar bijhouding uit handen te nemen. In dat geval nemen wij alle taken en verantwoordelijkheden voor onze rekening, zoals de transitie, de verwerking van mutaties, leveringen aan interne klanten en SVB, kwaliteitscontroles en de integratie met beheerinformatie in BOR, wegen, WOZ, enz.

Meer weten? Neem contact met ons op!

nl_NL
nl_NL